กฏการเติม ing ในภาษาอังกฤษ

by admin on August 16, 2011

มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำกริยาให้เป็น V ing โดยมากฏและข้อสังเกตง่ายๆดังนี้ครับ

1. โดยส่วนมากแล้วเราสามารถเติม ing ท้ายกริยาได้เลย ยกตัวอย่างเช่น

eat เป็น eating

sleep เป็น sleeping

2. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย e (กรณีไม่ออกเสียงตัว e) ให้ตัด e ทิ้งเสียก่อน แล้วจึงเติม ing หลังคำนั้น ยกตัวอย่างเช่น

move เป็น moving

write เป็น writing

ride เป็น riding

3. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย ee ให้เติม ing ได้เลย ไม่ต้องมีการตัดตัว e ทิ้งเหมือนในกรณีที่ 2 ยกตัวอย่างเช่น

see เป็น seeing

agree เป็น agreeing

4. กริยาที่เป็นคำพยางค์เดียว มีสระ(a/e/i/o/u) เพียงตัวเดียวและท้ายคำกริยามีพยัญชนะสะกดเพียงตัวเดียว ให้เพิ่มพยัญชนะตัวสุดท้าย 1 ตัว แล้วจึงเติม ing ยกตัวอย่างเช่น

run เป็น running

put เป็น putting

5. กริยาที่เป็นคำสองพยางค์ มีสระ(a/e/i/o/u)นำหน้าพยัญชนะตัวสะกดตัวท้ายสุด ให้เพิ่มพยัญชนะตัวสุดท้าย 1 ตัว แล้วจึงเติม ing ยกตัวอย่างเช่น

begin เป็น beginning

occur เป็น occurring

 { 6 comments… read them below or add one }


Fatal error: Cannot assign by reference to overloaded object in /home1/oilfien2/public_html/englishdd/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 183