การเปรียบเทียบ Present Simple Tense กับ Present Continuous Tense

by admin on May 21, 2011

Present Simple Tense นั้นเป็นสิ่งที่เกิดทั่วๆไปหรือเกิดซ้ำบ่อยๆ สังเกตว่าเลาลานั้นอาจจะเป็นอตีด ปัจจุบั อนาตด ไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจน ลองดูภาพด้านล่างเพื่อความเข้าใจครับ

ยกตัวอย่างเช่น

Can you speak English?

(คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ไหม)

Sun rises in the morning.

(ดวงอาทิตย์ขึ้นในช่วงเช้า)

What is your hobby?

(งานอดิเรกของคุณคืออะไร)

Population of the world increases every year.

(ประชากรของโลกเพิ่มขึ้นทุกปี)

นอกจากนั้นเราสามารถใช้ Present Simple Tense กับเหตการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดไปเช่น

My parents live in Bangkok. They have lived there all their lives.

(พ่อแม่ของฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ พวกเขาอาศัยอยู่ที่นั่นตลอดชีวิตของพวกเขา)

Present Continuous Tense นั้นมีความแตกต่างเนื่องจากเป็นการกล่าวถึงเรื่องต่างๆในขณะเวลาที่เกิดขึ้น ซึ่งการกระทำนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ลองดูภาพด้านล่างเพื่อความเข้าใจครับ

ยกตัวอย่างเช่น

Don’t bother me. I am working on my project.

(อย่ารบกวนฉัน ฉันกำลังทำงานของฉัน)

She is driving so fast.

(เธอขับรถเร็วมาก ๆตอนนี้)

I am starving now. Let’s go and find something to eat.

(ตอนนี้ฉันหิว ขอไปหาอะไรกินกัน)

นอกจากนั้นเราสามารถใช้ Present Continuous Tense กับเหตการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราว

My parents are living in Bangkok until they find a new house in Phuket.

(พ่อแม่ของฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯตอนนี้ จนกว่าพวกเขาจะหาบ้านใหม่ในภูเก็ต)

 { 1 comment… read it below or add one }

bebe September 5, 2013 at 10:58 am

ขอบคุนมากๆเลยค่ะ

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: