การใช้งาน Past Simple Tense

by admin on July 28, 2011

ในบทความนี้เรามาเรียนรู้จัก Past Simple Tense กันครับ

Past Simple Tense ใช้ ในกรณีต่างๆต่อไปนี้

1. ใช้บอกเหตการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจบไปในอดีตกาล ซึ่งอาจจะมีคำบอกเวลาอยู่ด้วยเช่น yesterday, two days ago, last month, ยกตัวอย่างเช่น

I drove to my home.

(ผมขับรถไปที่บ้านของฉัน)

She went to a hospital last week.

(เธอไปที่โรงพยาบาลสัปดาห์สุดท้าย)

2. ใช้บอกเหตการณ์ที่เกิดขึ้นเสมอๆ แล้วจบไปในอดีตกาล โดยมักจะมีคำบอกช่วงเวลากำกับด้วย

She always cooked when she was teenager.

(เธอทำอาหารเสมอเมื่อเธอเป็นวัยรุ่น)

He sometimes smoked when he worked in Dubai in 1990.

(เขาสูบบุหรี่เป็นบางครั้งเมื่อเขาทำงานในดูไบในปี 1990)

โคยปกติแล้วคำกริยาที่เป็น Past Tense มักจะเติม –ed ข้างหลังเช่น

work -> worked

play -> played

เพื่อนๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมหลักการการเติม ed ได้จากบทความนี้นะครับ หลักการเติม ed

แต่ก็มีบางคำที่เป็นคำที่มีการเปลี่ยนไปของคำกริยาเมื่อทำการเปลี่ยนเป็น Past Tense ยกตัวอย่างเช่น

write -> wrote

see -> saw

เพื่อนๆสามารถอ่านเพิ่มเติมว่ามีคำไหนบ้างที่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงคำได้จาก กริยาสามช่องนะครับ

โครสร้างประโยคของ Past Simple Tense มีดังนี้

 

ประโยคบอกเล่า Subject + V 2 ยกตัวอย่าง
I/you/we/they/he/she/it worked late last night.
ประโยคปฏิเสธ Subject + did not + V1 ยกตัวอย่างI/you/we/they/he/she/it did not go back home last night.
ประโยคคำถามแนว Yes/No Did+ Subject + V1? ยกตัวอย่างDid I/you/we/they/he/she/it earn money from the part time job last weekend?
ประโยคคำถามแนว Wh หรือ How question Who/What/Where/When/Why/How + did + Subject + V1? ยกตัวอย่างWhat did I/you/we/they/he/she/it do last Friday?

How did I/you/we/they/he/she/it go to Pattaya?{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: