การใช้ Can, Could, และ (be) able to

by admin on September 26, 2011

Can, Could, และ (be) able to นั้นแสดงว่า สามารถ แต่มีการใช้ที่แตกต่างกันบ้างในบางโอกาสซึ่งวันนี้เราจะมาลองเปรียบเทียบดูสิว่าคำเหล่านี้ใช้งานอย่างไร

Can นั้นมีความหมายว่าสามารถ, เป็นไปได้, หรือ บอกว่าคนใดคนหนึ่งนั้นมีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ เราใช้ Can อย่างนี้ รูปแบบการใช้ Can เป็นแบบนี้ครับ

ประโยคบอกเล่า

Subject + can + V 1

ยกตัวอย่างเช่น

He can speak English fluently.

(เขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว)

ประโยคคำถาม

Can + subject + V1 ?

ยกตัวอย่างเช่น

Can we come and have a meeting tomorrow?

(เราสามารถมาและมีประชุมในวันพรุ่งนี้ได้ไหม)

ประโยคปฏิเสธ

Subject + cannot + V1

ยกตัวอย่างเช่น

Judy cannot do this job.

(จูดี้ไม่สามารถทำงานนี้ได้)

(be) able to – เราสามารถใช้ (be) able to แทนในความหมายของคำว่า can ได้ รูปแบบการใช้ (be) able to เป็นอย่างนี้นะครับ

ประโยคบอกเล่า

Subject + verb to be + able +to + V 1

ยกตัวอย่างเช่น

He is able to speak English fluently.

(เขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว)

ประโยคคำถาม

Verb to be + subject + able + to + V1 ?3

ยกตัวอย่างเช่น

Are we able to come and have a meeting tomorrow?

(เราสามารถมาและมีประชุมในวันพรุ่งนี้ได้ไหม)

ประโยคปฏิเสธ

Subject + verb to be + not + able +to + V 1

ยกตัวอย่างเช่น

Judy is not able to do this job.

(จูดี้ไม่สามารถทำงานนี้ได้)

Could นั้นคือรูปอดีตกาลของ can ซึ่ง มีความหมายเช่นเดียวกับ can รูปแบบการใช้ could เป็นแบบนี้ครับ

ประโยคบอกเล่า

Subject + could + V 1

ยกตัวอย่างเช่น

He could speak English fluently.

(เขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว)

ประโยคคำถาม

Could + subject + V1 ?

ยกตัวอย่างเช่น

Could we come and have a meeting?

(เราสามารถมาและมีการประชุมได้ไหม)

ประโยคปฏิเสธ

Subject + could + not + V1

ยกตัวอย่างเช่น

Judy could not do this job.

(จูดี้ไม่สามารถทำงานนี้ได้)

 { 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: