การใช้ since และ for ในภาษาอังกฤษ

by admin on August 23, 2011

ในภาษาอังกฤษเราใช้ since และ for ในการพูดถึงระยะเวลาที่เหตการณืต่างๆได้เกิดขึ้น ซึ่งทั้งสองตัวนี้มักใช้คู่กับ Present Perfect Tense และ Present Perfect Continuous Tense

เรามาลองดูแต่ละตัวนะครับ

1. เราใช้ for ตามด้วยระยะเวลา ยกตัวอย่างเช่น

for two hoursa long time

30 minutes

ten days

10 years

decade

เป็นต้น

ลองดูตัวอย่างนะครับ

We have been waiting for our teacher for half an hour.

(เราได้รอคุณครูของพวกเราเป็นระยะเวลาครึ่งชั่วโมงแล้ว)

Kun has not seen jimmy for a week.

(กลุไม่ได้พบจิมมี่เป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์แล้ว)

2. เราใช้ since ตามด้วยเวลา ยกตัวอย่างเช่น

since 10 o’clockSunday

Jaunary

2002

Christmas

I woke up

1st January

เป็นต้น

ลองดูตัวอย่างนะครับ
Terry has worked as a teacher since 2004.
(เทอรรี่นั้นได้ทำงานเป็นคุณครูตั้งแต่ปี 2004)
We have been watching this movie since 8 o’clock.
(เราได้ดูหนังเรื่องนี้ตั้งแต่แปดโมงเช้า){ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: